Ungas hälsa i fokus är en ideell förening som verkar för att främja helhetshälsan, med fokus på att förebygga och agera vid psykisk ohälsa, genom faktabaserade metoder och verktyg.

 Våga prata om det som är svårt

Föreningens uppdrag är att motverka och förebygga psykisk ohälsa.

Föreningen vill hjälpa till att bryta det som är tabu, prata om det som är jobbigt och lära ungdomar visa ömsesidig respekt gentemot varandra.

Föreningen använder sig av HHR-metoden som står för Hjärt- & Hjärnräddning. En metod som lär ut; Våga SE, våga FRÅGA, våga LYSSNA och våga STÖDJA!